Ett svar, men ett luddigt sådant.


Ni är många föräldrar som fått svar från era förskolor, även jag. Det är tydligen ett standardsvar som väldigt många förskolor använder. Många av er har reagerat på att det varit luddigt och det är för att det är luddigt. Men jag tror att vi kan skapa en dialog där vi kan få tydliga svar på riktigt. Det är ju tur att jag är retorikexpert för, för att använda ordet ”tydligt” så pass frekvent i detta brev så måste jag säga att det var väldigt otydligt. Så var inte rädda för att mejla avsändaren för att få specifika svar, det jag mejlade Yvonne Goldberg alldeles nyss. Ser fram emot att både få träffa och få svar från henne. Jag tror vi kan göra stordåd eftersom jag tror att hon vill barnens bästa, det var i alla fall tydligt i detta brev.

Nu till standardsvaret som många av oss fick:

 

Det där tydliga ramverket för förskolans arbete får de redovisa. Förskolebrevet är tydligt och finns ett befintligt ramverk som är tydligt så tar vi föräldrar gärna del av det!

”Handlingsberedskapen vid misstanke av brott”, exakt hur ser den ut? Här har Stockholms stad missat att hänvisa källa till beredskapen de utgår ifrån.

Ni skriver att ni ger förskolorna förslag på övningar för att lära sig integritet. Betyder det att förskolorna är fria att strunta i dem? Ingenstans läser jag att det är obligatoriskt. Varför i sånna fall? Jag tänker att med den höga statistiken av sexuellt utnyttjade barn borde det inte vara en rekommendation, det borde vara en order.

Förskolan har välutarbetade rutiner, arbetssätt och strategier.” Så glada besked att höra! Berätta mer om hur dessa specifikt ser ut och hur ni omsätter integritet i praktiken. Vi föreslår bland annat integritetspolicy och riktlinjer, hur ser ert ut? Alltså inga hänvisnar till paragrafer på regler ni är skyldiga att följa, vi vill veta hur ni gör på förskolorna.

Exakt hur ser likabehandlingsplanerna ut? En plan är fint men hur ser det ut i praktiken?

Vad är det för tydliga rutiner ni har att gå efter om ett barn far illa?

Ni har tydliga rutiner kring mobiler och digitala verktyg. Exakt hur dessa ut?

Nu till det som bekymrar mig. Ingenstans berättar ni hur ni omsätter detta i praktiken eller hur ni lär barn integritet. Om ni har samma regler som till exempel Sundbyberg där det enligt tidningarna och föräldrar på förskolan har skötts under all kritik så skulle jag vilja veta vad som skiljer era rutiner från dem? Bara för att nämna en sak. Pratar ni med barnen om integritet? Säg nu inte att ni implementerar det i det dagliga arbetet. Jag vill veta när och exakt hur ni gör det. Specifika tydliga svar, inget luddigt. Vi pratar med våra barn men jag tänker på de barn som hade en pappa som min. För dem är det viktigt med tydliga rutiner kring integritetsarbetet.

Det är en epedemi som pågår och att göra samma sak som ni gjort i alla år kommer inte förändra denna epedimi. Jag vet att min förskola inte har några särskilda rutiner kring integritetsarbetet och att de inte pratar integritet med barnen för att de inte tror att det är deras uppgift. Jag har varit med i förskolerådet i ett och ett halvår och upplevt förskolechefen som hal i denna fråga och dessutom luddig. Vi har inte råd med det. Jag är ingen jobbig förälder, det som är jobbigt är att barn utnyttjas sexuellt och 90% av dessa i sina hem. Förskolan har en chans att vara en del i lösningen med ett strukturerat arbete i denna fråga. Men då måste ni våga ta i den för pedofilerna vågar uppenbarligen ta i våra barn. Den senare måste ju vara värre än det första – ta i frågan. Gör det tydligt, för våra barns skull.

Varma hälsningar

Elaine och Treskablinoll. Föräldrar känn er fria att kopiera mitt mejl om ni har fått liknande svar från era förskolor. Ni har rätt till ett tydligt svar där de specifikt förklarar hur de jobbar och omsätter paragraferna de hänvisar till, i praktiken. Eller så kan ni ta den kortfattade versionen av svar som min man skickade till förskolechefen.

image1

Svaret högupplöst för er som inte såg.

img_2614.jpg img_2615.jpg img_2615.jpg

Sen ska ni veta att förskolor är skyldiga detta:

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för kommunal förskola/pedagogisk omsorg till varje stadsdelsnämnd. Ansvaret för fristående förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg vilar på respektive huvudman. Varje stadsdelsförvaltning och varje fristående huvudman säkerställer att respektive förskolechef skapar förutsättningar och följer upp ansvaret.

Som Marianne Natéus – avdelningschef på utbildnindsförvaltningens förskoleavdelning – förklarade för mig:

I det ansvaret ingår att arbeta främjande och förebyggande för att varje barn ska ha tillgång till en rolig, trygg och lärorik förskola. Konkret innebär det att det finns rutiner för olika situationer och händelser som kan uppstå i verksamheten, exempelvis

 • vem som gör vad om det finns oro för att barn far illa
 • rutiner för barnsäkerhetsarbete
 • rutiner för brandskyddsarbete
 • bemanning i verksamheten
 • att barn och föräldrar kan utöva delaktighet och inflytande i förskolan/den pedagogiska omsorgen.

Du har som förälder ett inflytande som förskolor ska vara lyhörda till.

 

Bloggvännerna har ordet

7 svar till “Ett svar, men ett luddigt sådant.”


 1. Anna skriver:

  Vi har också barn på förskola i liljeholmen och som jag förstått har det här skickats ut till alla föräldrar oavsett om en ställt frågor om integritet och förskolebrevet. Infon från Goldberg lämnar ju mycket öppningar och tolkningsmöjligheter för pedagogerna. Trist att de inte kan visa lite tydlighet här.

 2. Maria skriver:

  Var kan man läsa Gustavs brev?

 3. Stina skriver:

  Jag tänker ändå att förskolelärararna har nog med kompetens att sköta och styra förskolan. Det är ju såklart viktigt att föräldrar engagerar sig, men jag tror att det finns en vinst i att lita på att de sköter sitt jobb.
  En sak att lyfta viktiga frågor som denna, en annan sak att ”bedöma” deras metoder som vi ändå får utgå från bygger på vetenskap. Vi är inte experter eller utbildade inom förskolepedagogik, hur ska vi då kunna veta om deras planer är bra eller dåliga?

 4. Snart Trebarnsmamma skriver:

  Hej Elaine!
  När du berättade om när Mattheo frågade om din pappa och hur du svarade honom blev jag läskigt medveten om att jag själv borde prata med min 4-åring om integritet och börja bygga grunden åt henne. Vi bor inte i Sverige och våra barn är trespråkiga så 4-åringen har bara under det senaste året börjat kommunicera med kompletta meningar vilket försvårar samtal som är för abstrakta. Hon förstår svenska bra men det är inte hennes starkaste språk. Har du några tips på hur jag som förälder kan börja prata med henne om integritet, vad som är viktigt att fokusera på med så små barn etc?

 5. Jessica skriver:

  Hej Elaine!
  Undrar om du har exempel på förskolor som har integritetspolicys och jobbar aktivt med barns integritet som kan fungera som inspiration? Som man kan hänvisa till?Undrar också hur man ska bemöta att ens förskola säger att det inte skulle fungera att förbjuda blöjbyte för vikarier?Att det inte funkar att få den dagliga organisationen att gå runt då? Skulle vilja kunna hänvisa till andra förskolor som är bra exempel så att förskolechefen får inspiration ! Tack!

  • Hanna skriver:

   Fråga pedagogerna på förskolan hur de arbetar med integritet istället, så får du nog ett bättre svar. Be den även utveckla hur de tänker kring vikarier, de kanske menar väl kända vikarier. Bättre att jobba med än mot!

 6. Hanna skriver:

  Förskolor och skolors handlingsplaner och likabehandlingsplaner finns oftast att läsa på respektive hemsida, brukar även presenteras på föräldramöten och hänga i hallar. Vill man ta del av dem är de inte svåra att hitta. Varje verksamhet utformar egna planer. Bra ide att ta del av dem, kanske man kan utgå från de planer som finns och utveckla dem. Roligt att så många har intresse för hur förskolan arbetar!

Lämna en kommentar